Veiligheid in de buurt tamara 6 April 2014

Veiligheid in de buurt

Leestijd: < 1 minuut

Op basis van Politiecijfers valt op te maken dat het aantal woninginbraken afgelopen jaar met 5% is afgenomen. Desondanks is het aantal inbraken in woningen nog altijd erg groot. Gemiddeld worden per dag 250 inbraken gepleegd.

In de tweede helft van 2013 werden 45.665 woninginbraken gepleegd. De inbraken vinden meestal plaats tijdens feestdagen. Zo werden er op eerste Kerstdag 428 inbraken gepleegd, 2e Kerstdag 474 en op Nieuwjaarsdag werd er 626 keer ingebroken. Reden voor deze pieken ligt in het feit dat op deze mensen vaak niet thuis zijn.

Stedelijke gebieden het populairst onder inbrekers

Naast feestdagen hebben inbrekers het vooral druk in stedelijke gebieden. Ook vindt er een toename van woninginbraken plaats in de donkere maanden in het najaar. In vergelijking met de zomermaanden juli en augustus, worden in november, december en januari ruim 40 % meer woninginbraken gepleegd.

Verschillen op buurtniveau

Wanneer op buurtniveau wordt gekeken waar wordt ingebroken valt het op dat het niet de rijkere buurten zijn waar het vaakst een inbraak plaatsvindt. Het zijn met name de armste buurten waar het meest wordt ingebroken. Reden hiervoor is dat in armere wijken minder budget beschikbaar is voor inbraakbeveiliging.

Verschil in buurten

Wanneer je kijkt naar de verschillende buurten waar wordt ingebroken valt het op dat de het niet de rijkste buurten zijn waar vaker wordt ingebroken, maar juist de armste buurten. In de rijkste buurten wordt 12% vaker dan het gemiddelde ingebroken en in de armste buurten wordt er 22% vaker dan het gemiddelde ingebroken. Ondanks dat er in de rijkste buurten vaak meer waardevolle spullen in woningen aanwezig zijn, zijn het de armste buurten die vaker worden getroffen. De meest voor de hand liggende reden hiervan is dat er voor inbraakbeveiliging in de armste buurten vaak minder geld beschikbaar is.

Bewaren