Onze cultuur
Onze cultuur tamara 23 February 2022
Over ons
ONZE CULTUUR

Om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen geloven wij in een cultuur waarin verschillen nodig en nuttig zijn. We verwachten niet dat iedereen zich precies hetzelfde gedraagt. Het is belangrijk voor ons dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en zich welkom voelt. Zo kan iedereen een positieve bijdrage leveren.

We leggen de lat hoog
Gezien wij een hoge kwaliteit nastreven in onze dienstverlening, stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers. Hierbij  gaat het om eisen aan het geleverde beveiligingswerk en vragen wij voldoende vakkennis en integriteit om deze functie te mogen vervullen. Medewerkers dienen over benodigde diploma’s te beschikken en moeten een Verklaring van Betrouwbaarheid kunnen overleggen. Ook mogen zij nimmer negatief in aanraking zijn geweest met politie en justitie.

Onze zorgvuldige selectie- en aanstellingsprocedure draagt er toe bij dat wij kunnen werken met enthousiaste teamleden die voldoen aan de eisen van onze opdrachtgevers en passen binnen de cultuur van deze organisaties.

Van onze beveiligers kunt u verwachten dat zij professioneel en actief optreden, waarbij alert zijn niet voldoende is. Onze ISG Security beveiligers blinken hierin dan ook uit.

Leer ons nog beter kennen. Neem vrijblijvend contact met ons op.