Toename van overlast door alcohol en drugs in 2023 tamara 19 July 2023

Toename van overlast door alcohol en drugs in 2023

Toename overlast alcohol en drugs
Leestijd: 2 minuten

In de eerste helft van dit jaar heeft de politie meer dan 28.000 meldingen ontvangen van overlast veroorzaakt door alcohol- en drugsgebruik, wat een stijging van 6 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Opmerkelijk genoeg is het totale aantal overlastmeldingen juist met zo’n 10.000 afgenomen.

Zowel de politie als andere experts hebben geen duidelijke verklaring voor deze toename in alcohol- en drugsgerelateerde overlast. Volgens Ralph Mennes van onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval, die in opdracht van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid de effecten van het sluiten van coffeeshops onderzoekt, ligt de oorzaak niet bij de coffeeshops. Een mogelijke factor die wel van invloed kan zijn, is het mooie weer in vergelijking met 2022. Met meer zomerse dagen begeven mensen zich vaker op straat, wat ook leidt tot een toename van overlast in het openbaar. Bovendien zijn er door het mooie weer ook meer mensen op straat die zich ergeren aan de overlast en de politie bellen.

Volgens Wim van Dalen, directeur van de preventiestichting Stap, wordt de meeste overlast veroorzaakt door alcohol, simpelweg omdat er meer alcoholgebruikers zijn dan drugsgebruikers. Hij benadrukt dat de problemen met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen zorgwekkend zijn. Het Nationaal Preventieakkoord is bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen, maar volgens Van Dalen heeft dit nog geen effect gehad. Vooral jongeren vormen een bron van overlast en ze zorgen ook voor extra drukte op de spoedeisende hulp.

Uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid.nl blijkt dat in 2021 maar liefst 6400 mensen onder invloed van alcohol of drugs betrokken raakten bij verkeersongelukken en in het ziekenhuis belandden. Dit komt neer op een stijging van 71 procent in de afgelopen tien jaar.

In de eerste helft van dit jaar heeft de politie meer dan 28.000 meldingen ontvangen van overlast veroorzaakt door alcohol- en drugsgebruik, wat een stijging van 6 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Opmerkelijk genoeg is het totale aantal overlastmeldingen juist met zo’n 10.000 afgenomen.

Zowel de politie als andere experts hebben geen duidelijke verklaring voor deze toename in alcohol- en drugsgerelateerde overlast. Volgens Ralph Mennes van onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval, die in opdracht van onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid de effecten van het sluiten van coffeeshops onderzoekt, ligt de oorzaak niet bij de coffeeshops. Een mogelijke factor die wel van invloed kan zijn, is het mooie weer in vergelijking met 2022. Met meer zomerse dagen begeven mensen zich vaker op straat, wat ook leidt tot een toename van overlast in het openbaar. Bovendien zijn er door het mooie weer ook meer mensen op straat die zich ergeren aan de overlast en de politie bellen.

Volgens Wim van Dalen, directeur van de preventiestichting Stap, wordt de meeste overlast veroorzaakt door alcohol, simpelweg omdat er meer alcoholgebruikers zijn dan drugsgebruikers. Hij benadrukt dat de problemen met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen zorgwekkend zijn. Het Nationaal Preventieakkoord is bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen, maar volgens Van Dalen heeft dit nog geen effect gehad. Vooral jongeren vormen een bron van overlast en ze zorgen ook voor extra drukte op de spoedeisende hulp.

Uit onderzoek van kenniscentrum Veiligheid.nl blijkt dat in 2021 maar liefst 6400 mensen onder invloed van alcohol of drugs betrokken raakten bij verkeersongelukken en in het ziekenhuis belandden. Dit komt neer op een stijging van 71 procent in de afgelopen tien jaar.