OM organiseert Week van de Veilige Publieke Taak 2016 tamara 7 April 2016

OM organiseert Week van de Veilige Publieke Taak 2016

Leestijd: 2 minuten

Het gebeurt regelmatig dat medewerkers van zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie, gemeente en NS geconfronteerd worden met geweld en agressie. Daarom organiseert het OM de Week van de Veilige Publieke Taak, van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april.

In deze week legt het OM de nadruk op agressie en geweld tegen medewerkers in zorginstellingen. Er werken ongeveer 1,5 miljoen mensen in de zorg. Zij krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld. Het OM vindt het belangrijk dat medewerkers in de zorg die aangifte doen, merken dat de strafrechtketen hier serieus werk van maakt. Geweld is onacceptabel en mag geen onderdeel zijn van het reguliere werk. Naast het inzetten van het strafrecht hecht het OM er ook veel waarde aan om het onderwerp bespreekbaar te maken zodat iedere medewerker in de zorg zich bewust wordt dat agressie er niet bij hoort.

Verschillende regio’s organiseren netwerkbijeenkomsten en/of themazittingen waarvoor publieke partners (denk aan ziekenhuizen/ zorginstellingen, politie en gemeente) worden uitgenodigd. Voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst/zitting is er een gesprek met de officier van justitie en de publieke partners met een toelichting of de rol en taak van het OM in VPT-zaken.

Waarom aandacht voor Veilige Publieke Taak?

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van NS, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie.
Het OM treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op. Een belangrijk onderdeel van de aanpak betreft de zogenaamde ‘Eenduidige Landelijke Afspraken’ (ELA) tussen politie en OM, die als doel hebben op eenduidige, effectieve en snelle wijze geweld en agressie tegen ambtenaren met een publieke taak aan te pakken. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo zal de officier van justitie bij geweld tegen personen met een publieke taak de verdachte in beginsel ter verantwoording roepen voor de rechter, wordt de schade zoveel mogelijk verhaald op de dader en worden slachtoffers optimaal geïnformeerd.

Hogere strafeisen

Ook verhoogt het OM de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en de persoon van de verdachte. Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

 

Bron:  beveiligingnieuws.nl