Mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van geweld tamara 21 December 2018

Mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van geweld

Leestijd: < 1 minuut

Mannen zijn vaker het slachtoffer van geweld dan vrouwen. Bijna 3 procent van de mannen van 15 jaar of ouder is slachtoffer geworden van een of meerdere geweldsdelicten.

Dat staat in de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van de geweldsdelicten komt bedreiging het meest voor.

Vooral jongeren slachtoffer van geweld

Onder jongeren van 15 tot 25 jaar komt slachtofferschap van een geweldsdelict meer voor dan onder andere leeftijdsgroepen. Met het toenemen van de leeftijd neemt het aantal slachtoffers van geweldsdelicten af. In de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar, en 25 tot 35 jaar zijn meer mannen dan vrouwen slachtoffer van geweld. Hetzelfde geldt voor 55- tot 65-jarigen, en voor 65- tot 75-jarigen.