Gebrekkige registratie geweldsincidenten door politie tamara 9 June 2014

Gebrekkige registratie geweldsincidenten door politie

Leestijd: 2 minuten

Registratie en analyse van geweldsincidenten door politie vertoont flinke gebreken. Dit blijkt uit eigen onderzoek door nieuwssite NU.nl. Het Korps Landelijke Politiediensten (KNP) zou niet in staat zijn om incidenten systematisch te analyseren.

NU.nl verkreeg de gegevens voor het onderzoek via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Regiokorpsen blijken er eigen werkwijzes op na te houden, waardoor incidenten niet eenduidig worden geregistreerd en beoordeeld. Een landelijke analyse is daardoor nagenoeg onmogelijk. Daarnaast zijn de formulieren die na een geweldsincident moeten worden ingevuld, niet volledig gedigitaliseerd. Sinds 2010 liggen ruim 45.000 papieren documenten in de archieven van het KNP, zonder dat de politie de gegevens hierin kan evalueren. Het KNP zegt wel inmiddels een traject gestart te zijn om de geweldregistratie te verbeteren.

Zodra een agent geweld toepast tijdens zijn werk, moet hij daar melding van doen bij zijn meerdere. Die moet daar vervolgens een formulier over invullen. In zo’n 0,7 procent van de incidenten is volgens de politie sprake van zwaar geweld. De Rijksrecherche doet alleen in die ernstigste gevallen onderzoek naar de aanleiding en het handelen van agenten. NU.nl deed al in juli 2013 een verzoek op basis van de Wob om alle formulieren van geweldsaanwendingen tussen 2010 en 2013 te ontvangen. Maar deze gegevens bevatten persoonlijke informatie van betrokkenen, die onleesbaar gemaakt moest worden. Dat zou naar schatting van de politie ruim een jaar duren.

Daarop is besloten om enkel metadata van de formulieren op te vragen. Uit deze gegevens en gesprekken met het KNP blijkt dat regiokorpsen er ieder een eigen werkwijze op nahouden, waardoor geen landelijke vergelijking mogelijk is. Het voormalige regiokorps Brabant Noord kan zelfs helemaal geen digitale gegevens aanleveren. De politie kan met deze gegevens geen conclusies trekken over mogelijke brandhaarden en alleen de ernstigste gevallen evalueren. Structurele verbeteringen zijn daardoor niet mogelijk, aldus NU.nl.

Het KNP erkent de registratieproblemen. Wel zou in alle gevallen het toegepaste geweld zijn getoetst op proportionaliteit, subsidiariteit en rechtmatigheid. De politie, het Parket-Generaal, het ministerie van Veiligheid en Justitie, wetenschappers en politievakbonden werken momenteel aan een nieuw registratiesysteem. De wetgeving, regelgeving en interne registratie rondom geweldregistratie worden hierdoor mogelijk aangepast. Een eenduidige procedure van melden, rapporteren, registreren en toetsen van geweld door de politie zou rond 2015 een feit moeten zijn.

Bron: beveiliging.nl