Forse verhoging leges vergunning beveiligingsbedrijven tamara 1 May 2015

Forse verhoging leges vergunning beveiligingsbedrijven

Leestijd: < 1 minuut

De vergoeding van de kosten voor het verlenen en verlengen van een vergunning voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus zijn met ingang van vandaag van € 492 naar € 600 gestegen. Ook de onkostenvergoeding voor het verlenen van toestemming voor leidinggevenden is gestegen van € 60 naar € 92, meldt de site Beveiligingnieuws.nl

De minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten om de leges van de vergunningen te verhogen omdat de uitvoeringskosten van de vergunningen een stuk hoger liggen dan de huidige leges. De vergoedingen zijn nu verre van kostendekkend, waardoor de productiecapaciteit niet voldoende was om de vergunningaanvragen binnen de wettelijke doorlooptijd te behandelen. Door de leges te verhogen blijven de kwaliteit en wettelijke doorlooptijd van de vergunningen gegarandeerd, aldus de minister.

Niet iedereen kan zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen, daarvoor is een vergunning nodig. Justis verleent de vergunning voor maximaal 5 jaar namens de minister van Veiligheid en Justitie. De aanpassing van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) is per 1 mei 2015 van kracht. De vergoedingen zijn vastgesteld in respectievelijk lid 1 en lid 3 van artikel 24 van de Rpbr. Mocht uw vergunning binnenkort verlopen, dan dient u drie maanden voordat de vergunning verloopt, een aanvraag tot verlenging in te dienen.

De wijziging heeft geen betrekking op de leges voor de toestemming van de korpschef voor beveiligingsmedewerkers en/of particulier onderzoekers.

 

Bron: beveiligingnieuws.nl