Daders mishandelde ouderen bijna altijd eigen familie tamara 29 August 2014

Daders mishandelde ouderen bijna altijd eigen familie

Leestijd: 2 minuten

Bij ouderenmishandeling is in 85 procent van de gevallen een (klein)kind of de (ex)partner de dader. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid signaleert het probleem maar verwacht wel dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling de komende jaren blijft stijgen.

Van Rijn in MAX Magazine: “Hoe meer we er over praten, hoe beter we signaleren, hoe zichtbaarder het probleem wordt. En dat is goed, want dan kunnen we er wat aan doen.” Van Rijn pleit er dan ook voor om ‘door te pakken’. “Ik werk samen met alle betrokken instanties aan een vervolg op het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat ouderen zich veilig voelen en veilig zijn.”

Kinderen en kleinkinderen grootste daders
MAX Magazine baseert haar artikel op een onderzoek van Movisie, de autoriteit op het gebied van sociale vraagstukken. Uit het onderzoek van Movisie blijkt verder dat in 52 procent van de gevallen een (klein)kind in de fout gaat, bij 33 procent is de (ex)partner de dader. Bij de overige incidenten gaat het om professionals, zoals verzorgend personeel, of (on)bekenden.

Financiële uitbuiting
In bijna alle gevallen komen meerdere vormen van mishandeling voor. Psychische toetakeling, zoals herhaaldelijk uitschelden, beledigen of isoleren is met 69 procent het grootste probleem. Ook financiële uitbuiting (39 procent) komt vaak voor. Andere vormen van ouderenmishandeling zijn lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing.

Overbelasting
Vooral overbelasting bij mantelzorgers en verzorgend personeel blijkt een risicofactor als het gaat om mishandeling. Vaak gebeurt dat uit onmacht of frustratie, zo onthullen enkele daders in MAX Magazine. Mantelzorgorganisatie Mezzo wijst mantelzorgers die de druk niet meer aankunnen, op respijtzorg: een beroepskracht of vrijwilliger neemt dan tijdelijk de taken van de mantelzorger over. “Je kunt het verzorgen van je partner gerust zien als een baan”, aldus programmamanager Roos Verheggen in MAX Magazine. “Op je werk moet je ook zo nu en dan vakantie nemen, anders krijg je een burn-out.”

Klagen nog taboe
Volgens Nancy Berkepeis, plaatsvervangend voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), trekken 65-plussers nauwelijks aan de bel als ze mishandeld worden. “De incidenten zijn voor hen extra zwaar, omdat er meestal sprake is van betrokkenheid door de familie”, aldus Berkepeis. “Verder speelt mee dat ouderen vaak afhankelijk zijn van de pleger.”

Bron: Omroep Max/persbericht VillaMedia