22 procent Nederlanders wel eens respectloos behandeld tamara 6 April 2014

22 procent Nederlanders wel eens respectloos behandeld

Leestijd: < 1 minuut

In het jaar 2012 kwam respectloos gedrag door onbekenden op straat vaak voor. Ruim 1 op de 5 (22 procent) zegt weleens respectloos te worden behandeld door onbekenden in het openbaar vervoer en door personeel van winkels, bedrijven of overheid.

Respectloos gedrag in de privésfeer komt het minst voor. Zeven procent zegt weleens respectloos behandeld te zijn door bekenden zoals de partner, familie en vrienden. Jongeren worden vaker met respectloos gedrag geconfronteerd dan ouderen, stedelingen vaker dan dorpelingen. Er is sprake van respectloos gedrag als de grenzen van goed fatsoen worden overschreden.

In 2011 voelde een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder zich wel eens respectloos behandeld op straat en 15 procent in het openbaar vervoer. Bijna een op de drie jongeren gaf aan wel eens zonder respect behandeld te zijn door onbekenden op straat. Bij 55-plussers was dit een op de zes. Ook in het openbaar vervoer ervaren jongeren meer respectloos gedrag dan ouderen.

Bron: CBS, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bewaren