Ziekenhuizen willen beveiliging komende jaren opvoeren tamara 28 December 2014

Ziekenhuizen willen beveiliging komende jaren opvoeren

Leestijd: 2 minuten

96% van de ziekenhuizen doet meer aan beveiliging dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit de enquête die de NVZ samen met RTL Nieuws heeft gehouden onder de bij de branchevereniging aangesloten algemene ziekenhuizen.

De uitkomsten geven aan dat 94% van de ziekenhuizen de komende jaren verdergaande maatregelen wil nemen om de beveiliging in hun instelling op te voeren zonder het open karakter aan te tasten. Ziekenhuizen zien daarbij een rol weggelegd voor patiënten en bezoekers om onveilige omstandigheden te signaleren en te melden.

Extra maatregelen

De enquête beveiliging ziekenhuizen is een samenwerkingsproject van de NVZ en RTL Nieuws dat tot stand kwam naar aanleiding van de meldingen in oktober van drie ziekenhuizen over onverklaarbare botbreuken bij baby’s. De uitkomsten van de enquête wijzen uit dat deze melding voor 71% van de instellingen aanleiding is geweest om het eigen beveiligingsbeleid opnieuw door te lichten. 63% nam extra maatregelen. Extra instructie van het personeel scoorde daarbij hoog (72%), gevolgd door het inzetten van (meer) beveiligers (28%) en een pasjesregeling of een identificatieverplichting (28%).

Open karakter

De meeste instellingen laten via hun antwoorden blijken veel belang te hechten aan het open karakter van het ziekenhuis ten behoeve van de patiënt. Deze is tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis het meest gebaat bij een veilige omgeving, waar hij zich thuis kan voelen en waar hij en zijn familie welkom zijn. Daarom, maar ook voor de veiligheid en snelheid van handelen waarmee een hulpverlener levens kan redden, is het van belang dat de toegankelijkheid van het ziekenhuis niet wordt belemmerd door allerlei hindernissen.

Opvoeren beveiliging

Ondanks een verharde maatschappij blijkt het gelukkig nog altijd mogelijk om de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers voldoende te waarborgen en te combineren met het open karakter. Tegelijkertijd zegt 96% van de ziekenhuizen meer te doen aan beveiliging dan vijf jaar geleden. 94% van de ziekenhuizen zegt de komende jaren nog meer en verdergaande maatregelen te willen nemen. Ziekenhuizen ervaren een verharding van de maatschappij en daarmee samenhangend toenemend agressief gedrag van patiënten en bezoekers.

Budget vrijmaken

Het geld voor beveiliging komt uit het algemeen budget van ziekenhuizen. Voor het opvoeren van die beveiliging moet dus daaruit geld vrijgemaakt worden. 17% van de ziekenhuizen zegt daar zeker niet toe in staat te zijn, 35% zegt daar waarschijnlijk niet toe in staat te zijn. Zomaar geld vrijspelen is voor ziekenhuizen moeilijk. Het vrijmaken van budget voor beveiliging komt bovenop de antwoorden die de leden van de NVZ meer en meer moeten geven op algemene maatschappelijke vraagstukken zoals onverzekerden, illegalen, rampenbestrijding. Dat vraagt om herijking van de grondslagen van de bekostigingssystematiek van ziekenhuizen. Welke elementen behoren in het budget te worden meegenomen en via premie worden gefinancierd en wat moet uit belastingmiddelen worden betaald. De NVZ wil zich de komende tijd hard maken voor het vrijspelen van budget in het belang van de veiligheid van patiënt, bezoeker en medewerkers. Voorstelbaar is dat een substantiële toename van beveiliging uit belasting-middelen wordt gefinancierd. Ook een ICT-impuls zou denkbaar zijn. De ruimte die daardoor binnen het ziekenhuisbudget ontstaat, kunnen de instellingen gebruiken voor (onder andere) het doorvoeren van verdergaande beveiligingsmaatregelen.

Enquête-uitkomsten

De uitkomsten van de enquête van NVZ en RTL Nieuws naar beveiliging in ziekenhuizen kunt u hier inzien.

Bron: NVZ