Winkeldieven veel agressiever laatste 5 jaar tamara 13 October 2014

Winkeldieven veel agressiever laatste 5 jaar

Leestijd: < 1 minuut

In vergelijking met 5 jaar geleden zijn er drie keer zoveel agressieve winkeldiefstallen gepleegd. In 2009 waren dat er nog 320 en dit jaar staat de teller op 910.  Het percentage winkeldieven dat zich gewelddadig opstelt of gaan dreigen nadat ze betrapt zijn, neemt dus toe.

Volgens een slachtofferenquête, de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, meldt circa 40 procent van de winkels een geweldsmisdrijf niet bij politie. Winkeldiefstallen worden nog veel minder vaak gemeld.

In totaal heeft ongeveer 25 procent van de Nederlandse werknemers – dat zijn 1,9 miljoen mensen – tijdens het werk te maken met intimidatie en agressie door klanten. (Bron:Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden-NEA)

Een overval of een diefstal met geweld is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt per definitie onverwachts en gaat vaak gepaard met veel geweld en/of (doods)bedreigingen. Er wordt door het bedrijfsleven veel schade geleden door overvallen, maar de grootste schade is niet uit te drukken in geld. Medewerkers die slachtoffer worden van een overval lopen een trauma op, wat in sommige gevallen verstrekkende gevolgen heeft.

Detailhandel Nederland raadt haar leden dringend aan om in geval van geweld en bedreiging altijd politie in te schakelen. Daarbij is het volgens de organisatie het beste is dat de winkelier preventief optreedt door de ‘klant’ direct aan te spreken, zodra van een poging tot diefstal of van afwijkend gedrag sprake is. Daarmee kan de diefstal nog worden voorkomen. Wanneer een winkelier of medewerker zich genoodzaakt ziet aan te houden, kan hij dat het beste samen met een collega doen.

Volg ISG op social media:

Google+
https://plus.google.com/107834257725580702171/posts

Twitter
https://twitter.com/ISGbeveiliging

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/isg-security

Facebook
https://www.facebook.com/isgbeveiliging

ISG Security || Beveiliging Nieuws 2014