Winkeldiefstal door klanten nergens zo hoog als in Nederland tamara 17 July 2014

Winkeldiefstal door klanten nergens zo hoog als in Nederland

Leestijd: 2 minuten

Derving, of het verlies door winkeldiefstal, leveranciersfraude, diefstal door personeel en administratieve fouten, is volgens de Nederlandse retailsector opnieuw gestegen. Retailers zagen 1,4% van hun omzet in rook opgaan door derving. In concrete cijfers gaat het hierbij om een inkomstenverlies van €1,2 miljard, of €159,90 per jaar per Nederlands huishouden. Dit is significant hoger dan de gemiddelde wereldwijde kost per huishouden, die €101,5 bedraagt.

Opvallend is dat de georganiseerde misdaad toeneemt in ons land. Vaak is het doel daarbij om de gestolen goederen te verkopen, bijvoorbeeld via internet. Vooral doe-het-zelfwinkels en retailers met een gemengd aanbod zijn het slachtoffer van dievenbendes die Nederland doorkruisen.

Makkelijk te verbergen luxegoederen

Sommige producten hebben hogere dervingcijfers dan andere. Volgens de Nederlandse retailers hebben dieven het vooral gemunt op kleine, waardevolle producten die makkelijk te verbergen zijn, zoals cosmetica en kleine elektronische apparaten. Maar ook producten die makkelijk kunnen doorverkocht worden, zijn populair, zoals smartphones, elektrisch gereedschap en parfum. Retailers melden bovendien dat een verontrustend aantal scholieren kleine items, zoals USB-sticks, stelen.

Ook voeding is door het moeilijk economisch klimaat een geliefkoosd doelwit van dieven geworden. Vooral vlees wordt vaak aangehaald als product dat gestolen wordt.

Nederland en de rest van de wereld

In Europa scoort geen enkel land beter dan Duitsland, dat dankzij preventiemaatregelen slechts 1,1% verlies lijdt door winkeldiefstal, leveranciersfraude, diefstal door personeel en administratieve fouten. Duitsland is ook het enige land in het onderzoek waar de retailers een daling van de winkelcriminaliteit waarnemen. Portugal en het Verenigd Koninkrijk delen een tweede plaats in de Europese ranglijst met 1,2%, België en Italië behoren tot het Europese gemiddelde met 1,3%. Nederland, Spanje en Frankrijk sluiten het Europese rijtje af met 1,4%.

Wereldwijd zagen retailers meer dan $112 miljard verloren gaan. Dit komt neer op een mondiaal verlies van 1,4% op de omzet van de detailhandel. Internationaal zijn Mexico en Brazilië (1,6% derving) en Argentinië en de Verenigde Staten (1,5%) de slechtste leerlingen van de klas. Het kleinste verlies werd dan weer gevonden in Japan (1,0%), Australië en Hongkong (elk 1,1%). Als men kijkt naar de kosten per huishouden, liggen die het laagst per Chinees gezin, en het hoogst per Amerikaans gezin.

Winkeldiefstal in de lift

Derving heeft verschillende oorzaken. De diefstalbarometer maakt een onderscheid tussen 4 categorieën: diefstal door klanten, diefstal door personeel, verlies ten gevolge van administratieve fouten en leveranciersfraude. Wereldwijd werd sinds het begin van de economische crisis een toename in diefstal door klanten en werknemers vastgesteld.

Diefstal door klanten is zowel in Nederland als in onze buurlanden de grootste schadepost binnen derving, maar nergens ligt deze vorm van diefstal proportioneel zo hoog als in ons land (59%). Een reden voor dit hoge percentage is het aandeel van de georganiseerde misdaad (20%). Het personeel van Nederlandse retailers is dan weer wel een voorbeeld voor de ons omringende landen: met 19% scoort Nederland beter dan haar rechtstreekse buren.

Nederlands winkelpersoneel laat zich het makkelijkst verleiden tot diefstal uit de kassa – vooral in vakantieperiodes, diefstal van producten om door te verkopen of het consumeren van voedsel en drank uit de winkel tijdens pauzes.

Winkeldiefstal door klanten nergens zo hoog als in Nederland

Bron: fashionunited.nl

 

Volg ISG op social media:

Google+
https://plus.google.com/107834257725580702171/posts

Twitter
https://twitter.com/ISGbeveiliging

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/isg-security

Facebook
https://www.facebook.com/isgbeveiliging