Waarde van buit bij overvallen tamara 27 August 2014

Waarde van buit bij overvallen

Leestijd: 2 minuten

Gemiddeld één op de vijf overvallen leidt niet tot een buit. Het betreft hier de pogingen tot overval. Dit aandeel is in de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks gewijzigd.

Ook verder terug in de tijd ligt het aantal overvallen dat niet tot een buit leidt rond deze 20% (Van der Zee at al. 1999). Bij de overgrote meerderheid van overvallen waarbij wel buit wordt gemaakt, bestaat deze geheel of ten minste gedeeltelijk uit geld. Wel zien we hierin een lichte daling: in 2000 werd bij bijna negen van de tien overvallen (ook) geld buitgemaakt. Tien jaar later was dit licht gedaald tot bijna 85%. Dit hangt samen met de toename van woningovervallen. Bij dat soort overvallen wordt minder vaak geld buitgemaakt.

De gemiddelde waarde van de buit kan van jaar tot jaar nogal fluctueren. Deze verschillen worden deels veroorzaakt door uitschieters (overvallen met een uitzonderlijke buit). In figuur 5 is daarom de mediane opbrengst per overval voor de periode 2000-2009 in beeld gebracht. De mediane waarde is de waarde waaronder en waarboven de helft van de aangetroffen buitwaarden zich bevindt. Deze maat is minder gevoelig voor uitschieters en geeft aldus een betrouwbaarder beeld van hoe de waarde van de buit per overval zich heeft ontwikkeld. We moeten ons bedenken dat als gevolg van uitschieters in buitwaarden de mediane buitwaarde beduidend beneden het niveau van de gemiddelde buitwaarde ligt. In de afgelopen 10 jaar bedroeg de mediane buit gemiddeld ruim 600 euro, terwijl de gemiddelde buit circa 15.500 euro bedroeg.

Waarde van buit bij overvallen

(mediane opbrengst per overval in €)

Waarde van buit bij overvallen (mediane opbrengst per overval in €)

Bron: Overvallen in Nederland, 2010

 

Beveiliging of bewaking nodig in uw supermarkt, kantoor of horecagelegenheid?

Bel ons gerust. Telefoon +31 65 26 192 73
Of stuur ons een bericht voor vrijblijvende offerte