Toename aantal Nederlanders bang voor inbraak tamara 18 September 2014

Toename aantal Nederlanders bang voor inbraak

Leestijd: < 1 minuut

Zeker meer dan 10% van de Nederlanders denkt dat de kans (heel) groot is dat er bij hen wordt ingebroken. Dit percentage is de laatste jaren toegenomen. Met name inwoners van weinig stedelijke gebieden en 65-plussers verwachten een inbraak.Toch zijn deze twee groepen nog steeds het minst bang voor inbraak. De toename is opvallend, omdat het aantal slachtoffers van (een poging tot) inbraak nauwelijks toenam.

In 2013 schatte ongeveer 12 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder de kans op inbraak in hun woning (heel) groot in. Dit komt overeen met naar schatting 1,7 miljoen personen. Bijna de helft van de inwoners denkt overigens dat die kans (heel) klein is, en de rest is neutraal of weet het niet. Inwoners van het platteland en 65-plussers zijn het minst bang voor inbraak.

Ingeschatte kans op woninginbraak (jaar 2013)

Toename aantal Nederlanders bang voor inbraak (jaar 2013)