Tips voor een veilig bedrijfsterrein tamara 11 August 2015

Tips voor een veilig bedrijfsterrein

Leestijd: 2 minuten

Vaak kiezen bedrijven en de gemeenten waarin ze zich vestigen om een bedrijfsterrein professioneel te beveiligen tegen ongewenste criminelen en ander soort uitschot die het gemunt hebben op uw spullen en waardevolle bedrijfsbezittingen. Lees hieronder een groot aantal tips voor een veilig bedrijfsterrein.

Beveilig je pand

 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk en controleer dat regelmatig.
 • Dit geldt natuurlijk ook voor de buitenverlichting.
 • Zorg ervoor dat bezoekers, leveranciers en anderen niet ongemerkt het pand kunnen betreden en verlaten. Maak ontvangst en vertrekprocedures en communiceer deze met de werknemers.
 • Beperk de aanwezigheid van geld en kostbare goederen.
 • Zorg voor veilige geldstromen.
 • Zorg voor veilige ontvangst en afgifte van goederen.
 • Zorg voor opgeruimde bureaus zodat gevoelige informatie niet voor iedereen zichtbaar is. Gebruik eventueel een goed af te sluiten kast om waardevolle zaken als laptops en informatie voor sluitingstijd in weg te stoppen.
 • Houd altijd een opening- en sluitingsronde

Maak afspraken over veiligheid

 • Maak afspraken over het sleutelbeheer.
 • Weet wat te doen bij een overval, incidenten en calamiteiten. Zorg ervoor dat belangrijke telefoonnummers en andere informatie zichtbaar en binnen handbereik zijn.
 • Meld altijd incidenten en verdachte situaties.
 • Stel huisregels op en communiceer die naar de werknemers.
 • Betrek werknemers bij het verhogen van het veiligheidsgevoel.
 • Wijs iemand binnen het bedrijf aan die verantwoordelijk is voor veiligheid.
 • Maak een Internetgedragscode.
 • Stel een ontruimingsplan op en beoefen dat regelmatig.
 • Screen altijd sollicitanten. Vraag afhankelijk van de functie naar een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Werk mee aan een hele, schone en veilige omgeving

 • Kijk regelmatig kritisch naar het eigen terrein op de aspecten “heel, schoon en veilig” en onderneem actie op geconstateerde gebreken. Kijk ook even over de schutting hoe het bij de buren is. Met de buitenopslag wordt nog wel eens zorgeloos omgegaan. Brandgevaar!
 • Attendeer uw buren op door u geconstateerde onveilige situaties.
 • Schouw met enkele collega’s regelmatig het gehele bedrijfsterrein, Communiceer daarna de geconstateerde gebreken naar ondernemers, gemeente, etc. met de vraag actie te ondernemen. Raadpleeg voor schouwideeën de te downloaden brochure. In een KVO-B project zijn schouwrondes een vast onderdeel.
 • Werk samen met externe partijen aan een veilige bedrijfsomgeving. Doe dit als dat kan door middel van de KVO-B aanpak.

 

Bron: MKB Nederland