Samenwerking tussen politie en beveiligingsbranche tamara 25 June 2015

Samenwerking tussen politie en beveiligingsbranche

Leestijd: 2 minuten

De Nationale Politie, VNO-NCW/MKB-Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de technische beveiligingsbranche VEBON, slaan de handen ineen om de veiligheidsketen van alarmering en alarmopvolging te verbeteren. Hiertoe is de Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiliging en Politie (SEBP) in het leven geroepen.

Nu iedereen met digitale en technische middelen werkt en leeft, zoals intelligente camerasystemen, toegangsconcepten en waarschuwingssystemen, moet dat ook veilig zijn. Politie en beveiligingsbedrijven volgen die ontwikkelingen, stimuleren waar mogelijk en verbeteren de dienstverlening ieder op zijn eigen terrein en waar mogelijk samen.

“Om veiligheidsproblemen effectief en efficiënt aan te pakken is afstemming in de veiligheidsketen tussen publieke en private partijen noodzakelijk. Niet alleen op strategisch maar ook op tactisch-operationeel niveau”, stelt Jeroen Lemereis, sectorhoofd van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) in Midden-Nederland, van de Nationale Politie, en voorzitter van de stuurgroep. De Nederlandse Veiligheidsbranche en de technische beveiligingsbranche VEBON vinden het belangrijk dat bedrijven en overheid samen zorgen voor een optimale organisatie zodat onderlinge samenwerking tussen mensen en werkprocessen verder worden vereenvoudigd. De stuurgroep is van mening dat moderne technologische en digitale technieken beter benut kunnen én moeten worden om op veiligheidsgebied meer resultaat te bereiken.

De stuurgroep heeft tot doel vergroting van de preventiekracht, vergroting van de heterdaadkracht en vergroting van de bewijskracht, en tracht dit te bereiken door:

  • Optimaliseren en versterken van de keten van alarmering, door onder meer technische middelen en door afspraken te maken over de manieren van verificatie en opvolging van alarmen;
  • Afspraken en kaders met betrekking tot het veilig stellen van sporen ten behoeve van opsporing, zoals omgang met (opgeslagen) camerabeelden;
  • De inzet van Live View verder uitrollen;
  • Afspraken en kaders over tactische informatie-uitwisseling (op regelmatige basis) tussen publieke en private partners in de keten.

Daarnaast zal de stuurgroep zich buigen over juridische vraagstukken betreffende de wet- en regelgeving voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, privacywetgeving en andere die aan deze doelstellingen gerelateerd zijn.

 

Bron:  beveiligingnieuws.nl