Ruim duizend aanmeldingen voor scan beveiliging boerenbedrijf tamara 18 June 2015

Ruim duizend aanmeldingen voor scan beveiliging boerenbedrijf

Leestijd: 2 minuten

Er is massale belangstelling voor beveiliging van agrarische bedrijven tegen diefstal en inbraken. In amper twee weken hebben zich ruim duizend ondernemers aangemeld voor een scan om de risico’s op hun bedrijf in beeld te brengen. Boeren en tuinders die zich nu aanmelden, komen op een reservelijst te staan voor een eventuele tweede ronde. Op deze lijst staan inmiddels ruim honderd namen.

Dat er interesse zou zijn voor het platform ‘Beveilig Mijn Boerenbedrijf’, daar twijfelde projectleider Johan Schuitemaker (LTO Ledenvoordeel) niet aan. “Criminaliteit en preventie maatregelen om het eigen bedrijf te beveiligen houdt de mensen enorm bezig. Maar dat het storm zou lopen, dat hadden wij niet gedacht. We zetten nu alles op alles om er tempo in te houden.”

Adviezen en tips

Beveiliging begint bij het in kaart brengen van de huidige situatie op agrarische bedrijven. Deze gratis scan wordt uitgevoerd door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). De rondgang over het bedrijf resulteert in adviezen en tips om de best passende preventieve maatregelen te nemen, zoals een opritverklikker, dieseltankalarm, voertuigbewaking, hang- en sluitwerk en een camera bij de toegang van het bedrijf. Als ondernemers via het platform daadwerkelijk beveiligingsmaatregelen nemen, krijgen ze de helft van hun investering terug.

Voor het gezamenlijke project van het ministerie van Veiligheid en Justitie, LTO en het CCV was in eerste instantie gerekend op 750 beveiligingsscans. Aan deze scans zijn door de grote belangstelling nog 250 extra scans toegevoegd ten kosten van het onlangs gestarte project. Voor uitvoering van het hele project is negen ton beschikbaar.

Maatregelen op het bedrijf

Schuitemaker: “Een scan laten uitvoeren is één. Maar per saldo gaat het om het vervolg, namelijk technische maatregelen die worden getroffen op het bedrijf om de zaak beter te beveiligen. Die stroom moet nu op gang komen.” Hij benadrukt het doel om met het nieuwe project zoveel mogelijk agrariërs te bedienen: “Mits in de loop van dit jaar nog aanvullende subsidie beschikbaar is, hopen we de subsidieregeling te kunnen uitbreiden.” Overigens kunnen ook niet LTO-leden van dezelfde faciliteiten gebruikmaken.

Voor meer informatie: kijk op www.beveiligmijnboerenbedrijf.nu