Regeling Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven van start tamara 25 April 2014

Regeling Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven van start

Leestijd: < 1 minuut

Sinds 15 april is de regeling Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven van toepassing. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een budget beschikbaar gesteld om bedrijven te ondersteunen bij verbetering van de veiligheid. Dit geld wordt gebruikt om ondernemers, werknemers en hun zaak zo goed mogelijk te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en andere veiligheidsrisico’s.

De uitvoering van de nieuwe regeling wordt uitgevoerd door het Centrumpreventie en Veiligheid. De regeling biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om een gratis veiligheidsscan te laten uitvoeren door een onafhankelijke VKB-scanner van het CCV. Op basis daarvan wordt een advies op maat uitgebracht en kunnen ondernemingen investeren in maatregelen om de veiligheid in hun bedrijf te verbeteren.

De helft van die investering wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum van duizend euro.

Uit een eerder verricht onderzoek is gebleken dat de veiligheidsscan bij meer dan 80 procent van de ondervraagde ondernemers zou hebben bijgedragen tot een beter inzicht in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. Daarnaast uitte 82 procent van de ondernemers tevredenheid over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen.
Het onderzoek toont ook dat er behoefte was aan meer aanbieders en een inzichtelijker selectieproces. Vandaar dat voor de aanpak in 2014 onderzoeksbureau TNO is gevraagd de ingediende veiligheidspakketten te beoordelen op prijs en bovenal kwaliteit. Op deze manier moeten ondernemers er zeker van kunnen zijn dat een pakket voldoet aan kwaliteitseisen tegen een goede prijs.

Vanaf 15 april kunnen kleine ondernemers (maximaal vijf vestigingen, met ieder maximaal 10 fte’s) zich aanmelden voor een gratis veiligheidsscan via www.ccv-veiligondernemen.nl, waarna een afspraak met een VKB-scanner wordt ingepland.

Bron: beveiliging.nl