OPROEP: deelname onderzoek behandeling seksueel en fysiek misbruik tamara 9 September 2014

OPROEP: deelname onderzoek behandeling seksueel en fysiek misbruik

Leestijd: 2 minuten

Twee promovendi doen wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van meervoudig en herhaald seksueel en fysiek misbruik in de jeugd. Hieronder de oproep om mee te werken aan dit onderzoek.

Bent u in uw jeugd (langdurig) seksueel en /of fysiek misbruikt en kampt u met de volgende klachten: herbelevingen, nachtmerries, moeite met inslapen of doorslapen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen, moeite met concentreren, overmatige waakzaamheid, overdreven schrikreacties?

Meld u zich dan aan voor het  wetenschappelijk onderzoek van Psychotherapy & Movement en help de behandeling van slachtoffers die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn te verbeteren. P&M wil meze studie onderzoeken of slachtoffers die in hun jeugd seksueel of fysiek misbruikt zijn kunnen profiteren van een behandeling gericht op verwerking, zonder dat daar een behandeling gericht op stabilisatie aan vooraf is gegaan.

Binnen de wetenschap bestaan twee onderzoeksstromingen. Eén stroming benadrukt dat er bij mensen, die in hun jeugd veelvuldig misbruikt zijn, eerst een op stabilisatie gerichte behandeling plaats moet vinden alvorens je de traumatische gebeurtenissen kan gaan verwerken. Daarnaast is er een stroming die van mening is dat verwerking direct kan plaatsvinden middels bewezen effectieve behandelingen, zoals Imaginaire Exposure, EMDR of Imaginaire Rescripting.
Psychotherapy & Movement wil meer inzicht krijgen in de vraag of het mogelijk is om direct aan een therapie te beginnen die is gericht op verwerking. Hiervoor vergelijkt de organisatie de werking van de therapie Imaginaire Exposure met Imaginaire Rescripting. Het onderzoek is op 20 augustus 2014 goedgekeurd door de METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie).

Twee promovendi te weten drs. Paula de Jong & drs. Mellony van Hemert zijn als onderzoekers verbonden aan deze studie. Voor meer informatie over dit onderzoek, maar ook over Psychotherapy & Movement, verwijzen wij u graag naar de volgende link: Grootschalig onderzoek naar PTSS. Als u zich als nieuwe cliënt wil aanmelden bij P&M voor dit onderzoek en behandeling kunt u mailen naar info@psychotherapymovement.nl.

Bron: slachtofferwijzer.nl