Ontwerpbesluit Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus tamara 18 January 2016

Ontwerpbesluit Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus

Leestijd: < 1 minuut

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring met betrekking tot de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche. In 2009 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een dergelijke goedkeurende verklaring afgegeven. Die verklaring gold voor de duur van vijf jaar.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft de Gedragscode op een aantal punten geactualiseerd en aangevuld en aan de Autoriteit Persoonsgegevens voorgelegd. De Autoriteit Persoonsgegevens is voornemens te verklaren dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. De Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus is hier te downloaden.

 

Bron: beveiliging.nl