Online aangifte doen gaat nu stuk sneller tamara 29 April 2015

Online aangifte doen gaat nu stuk sneller

Leestijd: 2 minuten

Aangifte doen bij de politie via www.politie.nl wordt eenvoudiger en begrijpelijker. De vernieuwde aangiftemodule gaat online op 30 april 2015. Op die datum verhuist ook het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) naar Politie.nl. Daarmee worden alle internetaangiftemogelijkheden ondergebracht op één adres.

Op dit moment verwerkt de politie al ongeveer veertigduizend internetaangiftes per maand. Dat is ongeveer veertig procent van het totale aantal aangiftes.

De website www.politie.nl wordt per maand twee miljoen keer bezocht en mensen doen er circa 34.000 keer per maand online aangifte van diefstal of vernieling en circa 3500 keer van (internet)oplichting. Het is daarom van groot belang dat de internetaangifte voor burgers begrijpelijk is. Hieraan is de afgelopen maanden hard gewerkt. Een gemiddelde aangifte is daardoor in tien minuten af te ronden.
Geholpen door testpanels

‘dit zijn de eerste stappen in het verbeteren van onze digitale dienstverlening’

De grootste wijziging, na de toevoeging van (internet)oplichting, is de logischer volgorde van de te doorlopen stappen. Aangevers beschrijven eerst algemeen wat er gebeurd is en worden pas daarna naar specifieke informatie gevraagd over bijvoorbeeld hun gestolen fiets. Verder is de vormgeving aangepast en zijn de teksten begrijpelijker. ‘Maar we zijn er nog niet: dit zijn de eerste stappen in het verbeteren van onze digitale dienstverlening’, aldus Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de politie. ‘Feedback op de internetaangifte nemen we mee in volgende releases. We luisteren doorlopend naar burgers als het gaat om gebruikersvriendelijkheid van onze communicatiemiddelen. Zo hebben we bij de ontwikkeling van de vernieuwde aangiftemodule steeds dankbaar gebruikgemaakt van burgerpanels.’
Internetoplichting

Aangiftemogelijkheid voor internetoplichting

Op 30 april 2015 wordt het Landelijk Meldpunt Internetoplichting als laatste politiemeldpunt ondergebracht op Politie.nl. De werkwijze van het meldpunt blijft hetzelfde, maar burgers kunnen nu op één plek terecht voor al hun internetaangiftes. De politie werkt rond internetoplichting nauw samen met het Openbaar Ministerie, Marktplaats, de banken en internetserviceproviders. Zij vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd, zodat mensen op een plezierige manier en in goed vertrouwen zaken met elkaar kunnen blijven doen.
Checkfunctie

Naast de aangiftemogelijkheid voor internetoplichting, biedt Politie.nl ook een checkfunctie voor (ver)kopers. Hier worden signalen over malafide (ver)kopers, webshops en websites verzameld. Staat iemand niet vermeld in deze checkfunctie, dan is dat geen garantie dat er veilig zaken gedaan kan worden. De website roept iedereen op het gezonde verstand te gebruiken en biedt daarnaast nog een aantal extra tips voor veilig handelen. Sinds de introductie in september 2011 is de checkfunctie al ruim zeven miljoen keer gebruikt.
Online dienstverlening

Proef met aangifte doen via tablet met cameraverbinding

De online dienstverlening van de politie is sterk in ontwikkeling. Op dit moment wordt bekeken of en wanneer het mogelijk is om aangifte te doen met behulp van DigiD. En dit jaar start een proef met aangifte doen via een tablet met cameraverbinding, zodat mensen dit eenvoudig vanuit huis of werk kunnen doen. Verder kan de burger een uitbreiding van het aantal delicten verwachten waarvan via internet aangifte gedaan kan worden. Nu kan dat alleen nog van diefstal, vernieling en (internet)oplichting.

Ook de 3D-loketten die in een aantal gemeenten al zijn opgezet, zijn een vorm van online dienstverlening. Aangevers kunnen via videoschermen face-to-face praten met de politie. Zij ervaren dit als zeer persoonlijk contact, ook al zijn sommige 3D-loketten niet in een politiebureau opgesteld. Woninginbraken en andere delicten waarbij sporenonderzoek nodig is, kunnen bij de aangever thuis worden opgenomen.

 

Bron: politie.nl