Onderzoek naar imago van de beveiligingsbranche tamara 22 August 2015

Onderzoek naar imago van de beveiligingsbranche

Leestijd: 2 minuten

In 2012 deed de branchevereniging voor de Particuliere Beveiliging een onderzoek naar het imago van de beveiligingsbranche en publiceerde een samenvatting van de uitkomsten. In dit artikel lees je belangrijkste bevindingen rond het imago van de beveiliger. Particuliere beveiliging wordt als groeisector gezien. Ondersteunen van publieke taken, aanbieden van veiligheidsconcepten/-oplossingen en invullen van het ‘gastheerschap’; politiek en overheid, opleiders en toeleiders, opdrachtgevers zien volop mogelijkheden voor de sector.

De sector constateert een informatieachterstand bij diverse doelgroepen, wil de beeldvorming verder inkleuren en signaleert een aantal aandachtspunten voor de achterban.
De branche heeft vijf imagothema’s geselecteerd om mee aan de slag te gaan:

1. Vernieuwing
2. Reputatie
3. Beroepsbeeld
4. Sociale vaardigheden
5. Waardering

Vertrouwen

Het grootste deel van het Nederlandse publiek heeft vertrouwen in de sector en een groot deel heeft een goede of neutrale indruk. Over de reputatie in Nederland, de bereikte successen en de kwaliteit van de dienstverlening is men minder uitgesproken. Over het algemeen vindt men dat de beveiliger bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. De sector is vooral bekend door de man of vrouw die herkenbaar is aan een uniform en zich correct gedraagt. Dit geeft de sector een goede naam.

Waardering

Werknemers vinden hun werk uitdagend en divers, maar vinden wel dat veel wordt gevraagd van hun flexibiliteit. Zij voelen zich niet altijd ten volle gewaardeerd door hun
werkgever en denken dat het Nederlandse publiek hun werk lager inschat dan het publiek daadwerkelijk doet.

Doorgroeimogelijkheden

Opleiders vinden dat de verwachtingen over het vak beter moeten worden ingevuld; opleiders, werknemers en aspirant-beveiligers vinden de doorgroei- en doorstroommogelijkheden beperkt.

Onbekendheid

Gemeenten/lokale overheden zijn onvoldoende bekend met wat de branche te bieden heeft. Datzelfde geldt voor de eisen waaraan particuliere beveiligers voldoen. De voornaamste behoefte bij gemeenten in het kader van publiek private samenwerking is het inschakelen van particuliere beveiligers ter voorkoming van overlast en geweld.

Prijs

Bij de selectie en aanbestedingen speelt prijs een (te) grote rol bij zowel opdrachtgevers als werkgevers.

Sociale vaardigheden

Werkgevers, opdrachtgevers en het Nederlandse publiek vinden dat de beveiliger het overzicht houdt in complexe situaties, maar soms wat sociale vaardigheden mist.

Preventie

Particuliere beveiligers kunnen een belangrijke preventieve taak vervullen. Ze signaleren (extra ogen en oren) en kunnen mensen aanspreken op hun gedrag. Dit zijn belangrijke aanvullingen op de taak van de politie waar het geweldmonopolie blijft liggen.