Omzet beveiligingsbranche stabiliseert tamara 11 June 2015

Omzet beveiligingsbranche stabiliseert

Leestijd: 2 minuten

Na jaren van behoorlijke krimp is in 2014 de omzet in de particuliere beveiligingsbranche heel beperkt gestegen, met 0,7 %. Dit is een belangrijke conclusie van de Branchescan 2014 (pdf), de jaarlijkse branchemonitor van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Of hiermee de neergaande lijn die is veroorzaakt door onder meer de economische crisis is gestopt, zal in de toekomst blijken.

Ruim 1,3 miljard omzet

De omzet in 2014 (€ 1,324 miljard) is gerealiseerd met minder beveiligers. Voor het vierde jaar op rij is het aantal beveiligingsmedewerkers gedaald: met totaal 27.363 personen is sprake van een daling van 4,3% ten opzichte van 2013. Hiermee is meer dan ooit de verschuiving van mens naar techniek zeer duidelijk waarneembaar. Technische toegangssystemen en camera’s maken continue aanwezigheid van fysieke beveiligers steeds vaker overbodig. Ook de gevolgen van inbesteding van beveiliging door de overheid, waarbij men beveiliging deels met ambtenaren uitvoert in plaats van door beveiligers uit de markt, zijn voelbaar in de branche.

De Nederlandse Veiligheidsbranche ziet dat het werkveld en de markt veranderen. Laetitia Griffith: “De afgelopen jaren zijn de dreigingen in ons veiligheidsbeeld toegenomen, als gevolg bijvoorbeeld van de aanslag op Charlie Hebdo alsook de dreiging vanuit IS. Zowel bij overheid als bedrijfsleven is veiligheid steeds meer een issue in de boardroom. Veiligheid – en daarmee beveiliging- is een bestaansvereiste voor veel organisaties en bedrijven geworden om de productie en levering van middelen en diensten aan klanten te kunnen borgen. Dat geldt zowel voor de fysieke omgeving als de cyber omgeving.” Een andere trend is dat beveiliging vaker onderdeel wordt van een pakket aan faciliteiten dat een opdrachtgever wenst af te nemen.

Stijging van externe inhuur

Uit de branchescan blijkt ook een stijging van de externe inhuur. Het gaat dan met name om part-time inzet. De opdrachtgevers vragen door het toegenomen dreigingsbeeld steeds vaker om meer flexibiliteit en willen snel kunnen opschalen of afschalen. Beveiligingsorganisaties spelen hierop in door hun flexibele schil te vergroten. Deze flexibilisering mag niet nadelig uitpakken voor de beveiliger. De branche zoekt samen met opdrachtgevers en vakbonden naar de beste wijze waarop beveiligingsorganisaties invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid als werkgever, mede gesteund door de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

 

Bron: beveiligingnieuws.nl