Normontwerp met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC’s) gepubliceerd tamara 8 March 2016

Normontwerp met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC’s) gepubliceerd

Leestijd: < 1 minuut

NEN heeft het normontwerp NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangscentrales’ gepubliceerd. De herziene norm is bestemd voor particuliere alarmcentrales. Belanghebbende partijen kunnen tot 6 mei commentaar indienen.

NEN-EN 50518 is van toepassing op ondernemingen waar de ontvangst, verwerking en beoordeling plaatsvindt van (alarm)signalen die gegenereerd worden door alarmsystemen. Doorgaans zijn deze ondernemingen geïntegreerd in het totale brandveiligheids- en beveiligingsproces.
Voorheen bestond NEN-EN 50518 uit drie delen, met locatie-, bouwkundige en constructie-eisen, technische eisen van apparatuur in de alarmcentrale en procedures en eisen voor verwerking. De drie delen zijn nu geïntegreerd in één norm.

Wat is er gewijzigd?

De vorige editie beperkte zich tot alarmmeldingen van inbraak- en overvalalarmsystemen. In de herziene versie wordt de term ‘alarm’ gebruikt voor het signaal afkomstig van een variatie aan veiligheid- en beveiligingssystemen. Een alarmmelding kan worden gegenereerd door bijvoorbeeld branddetectie- en brandmeldinstallaties, vaste brandbestrijdingssystemen, inbraak- en overvalalarmsystemen, toegangscontrole systemen, camerabewakingssystemen, sociale alarmeringssystemen en combinaties van dergelijke systemen.

Een andere belangrijke wijziging betreft het onderscheid in twee categorieën alarmcentrales. Categorie 1 alarmcentrale opereert op een hoger niveau met betrekking tot de bouw, veiligheid en integriteit dan een alarmcentrale van categorie 2. Zo kunnen de (alarm)signalen afkomstig van een sociale alarmeringssysteem worden behandeld door een categorie 2 alarmcentrale terwijl (alarm)signalen afkomstig van bijvoorbeeld een inbraakalarmsysteem moeten worden behandeld in een alarmcentrale van categorie 1.

Daarnaast bevat de norm functionele en specifieke eisen te ondersteuning van de dienstverlening van de alarmcentrale.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 6 mei 2016 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen. De commentaren worden beoordeeld door de normcommissie en, waar van belang, verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.

 

Bron: beveiligingnieuws.nl