Nieuw legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers tamara 29 March 2014

Nieuw legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers

Leestijd: 2 minuten

Met ingang van 1 mei 2014 geldt er voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs. Tevens verandert de aanvraagprocedure toestemming korpschef (voorheen bekend als politiebestemming). Voor beveiligers in opleiding zal de ‘groene pas’ heringevoerd worden en komt er ‘oranje pas’ voor voetbalstewards.
Voor passen die een geldigheidsduur tot in maart of tot 15 april 2014 geldt de oude aanvraagprocedure. Bij een positief besluit op deze aanvragen wordt nog een oud model legitimatiebewijs afgegeven. Voor aanvragen of verlengingen vanaf 15 april 2014 geldt de nieuwe procedure. Bij een positief besluit op deze aanvragen wordt vanaf 1 mei 2014 het nieuwe model legitimatiebewijs aangemaakt.

Werkwijze vanaf 1 mei 2014

Omdat er een nieuwe procedure ingaat, moeten aanvragen vanaf 15 april 2014 per e-mail en dus niet op papier/ per post worden ingediend. Bij de aanvraag moeten een digitale handtekening en een digitale pasfoto van de beveiliger worden toegevoegd. Indien gewenst kan men ook het logo van het beveiligingsbedrijf worden toegevoegd.

Met ingang van 1 mei 2014 geldt de nieuwe werkwijze en worden alleen nog maar legitimatiebewijzen van het nieuwe model uitgegeven. Voor verder inlichtingen over de nieuwe procedure en de benodigde documenten/sjablonen kunt je terecht op de site van de politie.

Check vervaldata
De politie adviseert om de vervaldata van de toestemmingen goed in de gaten te houden. Het is belangrijk dat voorkomen wordt dat de toestemmingen van beveiligers verlopen.

Bestellen oude passen
De blanco (kartonnen) passen werden altijd geleverd door uitgeverij SDU. Door de komst van het nieuwe legitimatiebewijs (model creditcard) is het niet langer nodig om blanco passen aan te vragen. De SDU houdt geen voorraad meer aan. Bestel zeker niet te veel blanco passen. De SDU accepteert geen retourzendingen.

Vragen?
Meer informatie over de nieuwe werkwijze of heb je vragen? Vanaf 15 maart tot en met eind juli wordt hiervoor er een afzonderlijk e-mailadres opengesteld: Info.legi@politieacademie.nl.
Dit e-mailadres is NIET bestemd voor vragen inzake de voortgang van je aanvraag.