Nieuw akkoord bereikt in cao Beveiliging tamara 16 October 2017

Nieuw akkoord bereikt in cao Beveiliging

isg security controle
Leestijd: 2 minuten

Er is door de Vereniging Beveiligingsorganisatie Nederland (VBE NL) met De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Beveiliging. Deze zal lopen van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018.

Belangrijkste onderdeel in de nieuwe cao is vernieuwing en samenvoeging van al bestaande arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen partijen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in diverse onderdelen van crowdmanagement en reguliere beveiliging steeds kleiner worden. Daarom is er een nieuw algemeen cao-deel opgesteld die op alle werknemers van toepassing is. Essentiële verschillen zijn ondergebracht in een deel crowdmanagement (o.a. evenementen- en horecabeveiliging, verkeersregelaars, basishulpverlening) en een deel reguliere beveiliging (o.a. mobiele surveillance, object- en luchthavenbeveiliging). Deze verschillen zijn verder teruggebracht dan in de oude cao het geval was. Verkeersregelaars maken ook nadrukkelijk onderdeel uit van de cao en krijgen hiermee een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket.

Vereenvoudigd

Verder zijn zo veel mogelijk wetteksten geschrapt en is de cao op alle onderdelen vereenvoudigd. Zo worden de arbeidstijden vereenvoudigd en zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden en wordt zelfroosteren gestimuleerd. De cao is meer toegankelijk en praktischer, werkgelegenheid krijgt door deregulering en aandacht voor de mkb-bedrijfsetting van de beveiliging en crowdmanagement meer kansen. De positie van de werknemer wordt verder versterkt met meer ruimte voor het uitoefenen van hun vak en investeren in kwaliteit.

Ruimte voor loonsverhoging

Partijen hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4% in 2018. De tabellonen in de crowdmanagement gaan zelfs met 5% omhoog. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging naar 2,5%. In 2018 willen cao-partijen werknemers meer raadplegen bij de cao en de inzet van de cao-onderhandelingen. Dit wordt de komende tijd nog nader uitgewerkt. Zowel De Unie als VBe NL vinden de cao-resultaten evenwichtig en recht doen aan de inzet van beide partijen. Leon Vincken, onderhandelaar namens VBe NL zegt hierover: “De cao biedt aan de ene kant meer ruimte aan ondernemerschap zonder overregulering en biedt werknemers ruimte en regie voor het uitoefenen van het beveiligingsvak en overleg op bedrijfsniveau.”

 

Bron: Beveiligingnieuws.nl