Meer dan 12.000 personen biechten vermogen op aan Belastingdienst tamara 15 July 2014

Meer dan 12.000 personen biechten vermogen op aan Belastingdienst

Leestijd: 2 minuten

Meer dan 12 duizend belastingplichtige personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verzwegen vermogen boetevrij te melden bij de Belastingdienst. Deze regeling was tot 1 juli van toepassing en op de laatste dag meldden nog ruim 1.200 mensen zich aan.

Mensen die hun vermogen in binnen- of buitenland verborgen hadden voor de Belastingdienst konden van 2 september 2013 tot 1 juli van dit jaar gebruik maken van een versoepeling van de inkeerregeling. Deze regeling hield in dat zij geen boete hoefden te betalen over de ontdoken belasting. Uit ervaringscijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het gemiddeld ingekeerde vermogen ongeveer € 0,5 miljoen per persoon bedraagt. Dit bedrag levert een eenmalige extra belastingopbrengst op van ongeveer € 75.000 per persoon. Bij 12.000 inkeerders gaat het dan om € 6 miljard ingekeerd vermogen en een opbrengst voor de schatkist van zo’n € 900 miljoen. De exacte opbrengst is in de loop van volgend jaar bekend.

Bij de start van de versoepeling van de regeling meldden zich 20 mensen per dag. Tegen het naderen van de deadline liep dat aantal op tot ongeveer 200 mensen per dag. Op de laatste dag noteerde de fiscus ruim 1.200 inkeerders. Bijna 90% van het totaal aantal mensen dat hun vermogen inkeerde was ouder dan 50 jaar. De meest gehoorde reden om in te keren is dat mensen af willen van de steen in hun maag. Ook het feit dat landen (zoals Luxemburg en Zwitserland) hun bankgeheim opheffen of overgaan tot automatische gegevensuitwisseling is een reden voor mensen om gebruik te maken van de regeling.

Met ingang van 1 juli 2014 bedraagt de boete bij het inkeren van vermogens 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze boete verhoogd naar 60%. Mensen die zonder vrijwillig hun vermogen in te keren tegen de lamp lopen, riskeren een boete die kan oplopen tot 300%.

Bron: rijksoverheid.nl