Meer behoefte aan Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) tamara 25 August 2014

Meer behoefte aan Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)

Leestijd: < 1 minuut

Sinds de politie Sinds de politie bepaalde taken niet meer wil of kan uitvoeren, hebben gemeenten steeds meer behoefte aan hoger opgeleide Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). De beroepsopleiding is bovendien erg in trek.

Vrijwel alle 29 opleidingen tot BOA zitten vol en de meeste hebben studenten moeten weigeren. De opleiding is vooral populair omdat het niveau is opgeschaald van MBO niveau 2 naar 3. Dit is gedaan, omdat gemeenten meer behoefte hebben aan hoger opgeleide BOA’s sinds de politie steeds meer handhavingstaken afstoot. Meer lichte overtredingen, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, kunnen worden beboet door de BOA’s. Ze mogen ook identiteitsbewijzen controleren, proces-verbaal opmaken en personen aanhouden als die worden verdacht van een strafbaar feit.

Lees verder

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA of boa) is in Nederland een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn jachtopzieners, parkeercontroleurs, milieuambtenaren, conducteurs, viscontroleurs en sociaal rechercheurs. Dit in tegenstelling tot algemene opsporingsambtenaren, die bevoegd zijn tot opsporing van alle strafbare feiten. In veel gevallen hebben buitengewoon opsporingsambtenaren een functie die mede de handhaving van openbare rust en orde omvat.

Er zijn in Nederland circa 30.000 boa’s (stand begin 2013) 

Bron: http://nl.wikipedia.org / Metronieuws.nl