Integratie van IT-beveiliging en fysieke beveiliging van cruciaal belang tamara 13 September 2015

Integratie van IT-beveiliging en fysieke beveiliging van cruciaal belang

Leestijd: 2 minuten

Onderzoek onder IT-beveiligers toont aan dat een integrale benadering van fysieke beveiliging en IT-security van cruciaal belang is. Organisaties die hier niet actief op inspelen, nemen grote risico’s.  Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 82 procent van Nederlandse organisaties het (zeer) belangrijk vindt dat beide vormen van beveiliging integraal moeten samenwerken om veiligheidsincidenten te voorkomen. Slechts één op de twee ondervraagde organisaties beschikt echter over een plan waarbij zowel naar de fysieke als naar de IT-beveiliging wordt gekeken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Safety & Security Amsterdam (SSA). Peter Vermeulen, directeur van het onderzoeksbureau Pb7 dat het onderzoek uitvoerde: “Vrijwel iedere organisatie heeft met security-incidenten te maken. Soms wordt er ingebroken in een kantoor, in andere gevallen proberen criminelen bedrijfsgegevens langs digitale weg te ontvreemden. Hoewel er veel wet- en regelgeving is om de werkplek in fysieke zin veilig te maken, blijkt dat juist op het gebied van de digitale beveiliging de meeste incidenten plaatsvinden.”

IT-beveiligers die aan het onderzoek hebben deelgenomen, denken bij de samenwerking met fysieke beveiligers vooral aan de fysieke bescherming, zoals toegangsbewaking, van IT-apparatuur. En pas in tweede instantie aan brandpreventie. Omgekeerd zijn fysieke beveiligers steeds meer gebruik gaan maken van IT-hulpmiddelen. Samenwerking van de verschillende type beveiligers (fysiek en IT) is derhalve dringend gewenst.

IT-beveiligers geven verder aan dat ze veel kunnen leren van fysieke beveiligers. Met name als het gaat om de gestructureerde en procesmatige aanpak en de veelal goed georganiseerde communicatie met medewerkers. Daarentegen zijn zij van mening dat fysieke beveiligers te weinig afwegingen maken met betrekking tot zakelijke belangen (wanneer mag een deur open blijven staan?) en dat er een gebrek aan structurele toegangsbeveiliging bestaat.

Nynke Lipsius, beursmanager van SSA: “Eén van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen die we zien op de vakbeurs is dat IT-security een steeds groter aandeel krijgt. Verder bieden de exposanten een breed scala aan geïntegreerde oplossingen en maken de innovaties op het SSA InnovationLAB de koppeling tussen fysieke en IT-beveiliging eveneens zichtbaar. De sector is in transitie, het draait steeds meer om plug & play. Integratie is daarom onvermijdelijk.”

 

Bron: beveiligingnieuws.nl