Grootscheepse controle van horecabeveiligers tamara 28 April 2014

Grootscheepse controle van horecabeveiligers

Leestijd: < 1 minuut

Afgelopen week zijn in het weekend in geheel Limburg controles uitgevoerd op de naleving van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). De politie heeft alle op dat moment in de horeca werkzame beveiligers (portiers) gecontroleerd.

De controle had tot doel inzicht te verkrijgen in de beveiligingsbranche en de beveiligers die daarin werkzaam zijn. Ook diende de grootscheepse controle om meldingen te staven die de politie de laatste tijd zeer regelmatig binnenkreeg over het inhuren van beveiligers van onbevoegde niet gecertificeerde beveiligingsorganisaties en de inzet van onbevoegde horecabeveiligers.

De politie controleerde in totaal 66 portiers. veertien van de op dat moment werkzame beveiligers beschikten niet over het sinds 1999 voorgeschreven geldig diploma Horecaportier, waren in dienst van een niet vergunninghoudende beveiligingsbedrijf of zijn persoonlijk ingehuurd door de betreffende horecabedrijven.

Met grote regelmaat verricht de politie controles in het uitgaanscircuit op het wel of niet volgen van de bepalingen van de WPBR. Het is echter de eerste keer dat er op deze grote schaal op hetzelfde moment controles zijn uitgevoerd. De plannen zijn om deze algemene controle op meer frequente basis te verrichten.

Bewaren