Frauderende winkelmedewerker loopt steeds vaker tegen de lamp tamara 26 June 2015

Frauderende winkelmedewerker loopt steeds vaker tegen de lamp

Leestijd: 2 minuten

De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) bestaat tien jaar. In die tien jaar hebben frauderende medewerkers steeds minder kans gekregen in de detailhandel door het Waarschuwingsregister van de stichting. Daarin worden frauderende medewerkers opgenomen om te voorkomen dat ze ongehinderd bij een andere winkel aan de slag kunnen. Sinds de oprichting in 2005 is het aantal keer dat iemand werd herkend via het Waarschuwingsregister sterk toegenomen. Waren er in het begin maar een aantal treffers per jaar, in 2014 waren dat er 525.

Ook het aantal deelnemende winkeliers blijft groeien. Inmiddels vallen bijna 200.000 medewerkers onder de werking van het Waarschuwingsregister.

Uit de jaarcijfers over 2014 blijkt dat de effectiviteit van het register sterk is toegenomen. Bert van Steeg, secretaris van de stichting FAD: “Zowel in aantal deelnemers als in het aantal bevragingen zien we een toename. Dat leidt ook tot een toename van het aantal registraties en het aantal treffers. In 2014 werden 549 mensen in het register geplaatst en werden 525 mensen bij bevraging van het register herkend.”

Van Steeg: ”Deze cijfers laten zien dat frauderende medewerkers een steeds groter risico lopen om tegen de lamp te lopen. Met het Waarschuwingsregister vormt de detailhandel een front tegen fraude en beschermt zij de integriteit van de sector.”

Tijdens een speciale jubileumbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Den Haag wordt stilgestaan bij de rol die de stichting FAD speelt bij de versterking van integriteit in de detailhandel. Voorzitter Joop Atsma overhandigt het jaarverslag aan Bernard Welten, voormalig korpschef van de Amsterdamse politie.

Van Steeg: “In tien jaar is het Waarschuwingsregister van de stichting FAD uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel. Steeds meer werknemers kennen het en steeds meer bedrijven sluiten aan. Screenen van potentiële winkelmedewerkers, voorlichting, het goede voorbeeld geven: deelname aan het Waarschuwingsregister heeft duidelijk een preventieve werking. Steeds vaker wordt interne fraude aan de orde gesteld.”