Daling criminaliteit zet door tamara 22 September 2014

Daling criminaliteit zet door

Leestijd: 2 minuten

In vergelijking met de cijfers over het eerste half jaar van 2013 zet de daling van de geregistreerde criminaliteit in het eerste half jaar van 2014 verder door. Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland daalde de afgelopen zes maanden met 4% naar bijna 510.000* tegenover 535.000 misdrijven in de eerste helft van 2013.

Het aantal misdrijven met veel impact op slachtoffers, zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsmisdrijven is met bijna 10% gedaald: van ruim 200.000 tussen januari en juli 2013 naar ruim 180.000 in dezelfde maanden van 2014. De politie handelde ruim 155.000 verdachten af door hen over te dragen aan het Openbaar Ministerie, door een boete uit te schrijven of door te verwijzen naar Bureau Halt**. Het oplossingspercentage is met 28% vrijwel gelijk gebleven.

Halfjaarcijfers

De politie publiceert elk half jaar de criminaliteitscijfers***. Om een goede vergelijking te krijgen, zijn de landelijke operationele cijfers van de eerste zes maanden van 2014 vergeleken met de cijfers over het eerste half jaar van 2013. Voor de cijfers over ziekteverzuim zijn de cijfers van de afgelopen zes maanden vergeleken met de cijfers over het kalenderjaar 2013.

Overvallen en straatroven

In de afgelopen zes maanden waren er bijna 700 overvallen. Dat is een daling van 25% ten opzichte van het aantal in de eerste helft van 2013 (900). In de eerste helft van 2014 zijn ca. 2.900 straatroven gepleegd tegenover 3.400 in dezelfde periode in 2013 (daling 16%).

Woninginbraken en overige inbraken

De politie registreerde ruim 36.000 inbraken (inclusief pogingen). Daarmee daalde het aantal woninginbraken met 16%. Diefstal uit en inbraak in kelderboxen, garages, schuren en tuinhuizen nam af met 4% (van 11.800 naar 11.400). Diefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen daalden met 12% (van 18.700 naar afgerond 16.500).

Geweld, drugs- en wapenhandel

Bij drugs- en wapenhandel is ook een daling te zien: respectievelijk 6% (van bijna 7.600 naar ruim 7.100) en 9% (van 2.900 naar 2.600). Het aantal geweldsmisdrijven zoals bedreiging, mishandeling en openlijk geweld tegen personen daalde licht met 3% (van 46.400 naar 45.100).

Diefstal voertuigen

De diefstal van motorvoertuigen daalde met 2% (van een kleine 8.300 naar bijna 8.100). De daling van het aantal diefstallen uit motorvoertuigen viel hoger uit: 9% (van 48.300 naar 44.200). Diefstal van bromfietsen, snorfietsen en gewone fietsen steeg van 56.100 naar 62.100 (11%).

Zakkenrollerij

Het zakkenrollen neemt af: van ca. 20.700 naar bijna 17.000 (daling 18%).

Reactietijden

Bij noodhulp was de politie in de eerste zes maanden van 2014 in 86% van de gevallen binnen vijftien minuten ter plaatse tegenover 85% in 2013.

Verzuim

Het verzuim binnen de politieorganisatie ligt stabiel op 5,6%. Over heel 2013 lag dat percentage op 5,7%.

Meer informatie

Wilt u meer weten, bekijk dan de volledige publicatie.

* Dit totaalcijfer is exclusief verkeerszaken.
** In verband met het besluit om per 1-1-2014 een andere bron te hanteren voor de telling van het aantal afgehandelde verdachten zijn er geen vergelijkbare cijfers beschikbaar over 2013. Dit heeft ook betrekking op de algemene verdachtenratio.
*** Bron voor criminaliteitscijfers m.u.v. overvallen is BVI Stuurkubus (peildatum juli 2014), eerder gepubliceerde cijfers met een andere peildatum kunnen i.v.m. mutaties in de registraties licht afwijken. Bron bij overvallen is LORS (peildatum juli 2014).