Crimineel gedrag door eigen personeel blijft groot probleem tamara 18 June 2014

Crimineel gedrag door eigen personeel blijft groot probleem

Leestijd: 2 minuten

Crimineel gedrag zoals diefstal door eigen personeel vormt een groot probleem voor bedrijven. Volgens de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas worden bijna 1 op de 4 diefstallen gepleegd door eigen medewerkers.

Personeel is relatief vaak betrokken bij incidenten binnen bedrijven. Naast diefstal, plegen werknemers ook fraude (51 procent) en sabotage (43 procent). Vooral bij grootzakelijke bedrijven, waar deze percentages nog iets hoger liggen, vormen dergelijke incidenten een groot probleem. Hoewel de meeste bedrijven extra beveiligingsmaatregelen nemen, lijkt dit personeel en bezoekers er niet van te weerhouden te stelen of agressief gedrag te vertonen. Uit het onderzoek blijkt dat als personeel betrokken is bij incidenten, in bijna de helft van de gevallen sprake is van kwade wil of opzet. Stijn Merkelbach van Securitas: “Als personeel betrokken is bij een incident, komt dit vaak door nalatigheid of onvoldoende kennis. Hieraan ligt meestal slecht risicomanagement ten grondslag. Wil je als werkgever incidenten voorkomen dan is een goed veiligheidsbeleid en interne controles erg belangrijk.”

Een belangrijke eerste stap is om op zoek te gaan naar de oorzaak van problemen zoals diefstal, fraude en agressie. Merkelbach: “Misschien is er wel te weinig toezicht of zijn klanten ontevreden? Of is personeel zich er niet van bewust dat hun gedrag onder de noemer diefstal valt.” Naast in gesprek gaan met medewerkers, loont het ook om hen zelf verantwoordelijk te maken voor veiligheid. “Betrek medewerkers bij het veiligheidsbeleid. Geef medewerkers bijvoorbeeld structureel de taak om (nieuwe) risico’s aan te kaarten”, aldus Merkelbach.

3 tips om veiligheid op de werkvloer te verbeteren:

1. Maak veiligheidsrisico’s bespreekbaar bij (werk)overleggen
2. Zorg ervoor dat medewerkers de veiligheidsrisico’s herkennen. En maak duidelijk dat zij vaak als eerste invloed hebben op incidenten.
3. Neem incidenten, maar zeker ook bijna-incidenten serieus. Registreer ze en maak het bespreekbaar. Een organisatie moet ‘voelsprieten’ ontwikkelen om een voorval te zien aankomen. Door vroeg in te spelen op dreiging kan veel agressie in werksituaties worden voorkomen.

 

Volg ISG op social media:

Google+
https://plus.google.com/107834257725580702171/posts

Twitter
https://twitter.com/ISGbeveiliging

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/isg-security

Facebook
https://www.facebook.com/isgbeveiliging