Cao Beveiliging aangepast aan Wet Werk en Zekerheid tamara 24 October 2016

Cao Beveiliging aangepast aan Wet Werk en Zekerheid

Leestijd: 2 minuten

Partijen bij de cao Beveiliging, VBe NL, De Unie en CNV Vakmensen, hebben een akkoord bereikt over de inzet van flexibele arbeidskrachten voor de crowdmanagementfuncties zoals evenementen- en horecabeveiligers en verkeersregelaars. Dit meldt de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland.

Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid verviel de oude afspraak in de cao. Met de nieuwe afspraken komen werkgevers tegemoet aan de behoefte van werknemers voor meer vaste banen, ook onder de bijzondere omstandigheden van de evenementen- en uitgaanssector. Tegelijkertijd krijgen werkgevers de mogelijkheid om voor een aantal specifieke functies, onder voorwaarden, flexibel inzetbare krachten in te huren.

Aansluiting bij uitzendbranche

VBe NL is verheugd met deze afspraak. Maanden van overleg ging hieraan vooraf met de nodige consultatie van achterbannen, besturen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het vaste contract, naast een min-max groeivariant centraal te stellen bleek het mogelijk om een aanvullende verlengde loonuitsluiting van 78 weken voor oproepkrachten naast zes contracten in vier jaar mogelijk te maken. Leon Vincken, directeur van VBe NL: “De afspraken sluiten aan bij afspraken die we kennen in de uitzendbranche. Dit past goed bij onze branche en geeft de cao Beveiliging een kwaliteitsimpuls.”

Grotere flexibiliteit

Gezien de aard van de werkzaamheden en het intrinsieke karakter van bepaalde functies in de horeca- en evenementenbeveiliging is een grotere flexibiliteit van inzet van personeel noodzakelijk. Daartoe maken partijen gebruik om de uitzonderingen die bij wet mogelijk zijn gemaakt op te nemen in de cao Beveiliging. Dit vooruitlopend op de cao-onderhandelingen die door partijen gepland zijn in de harmonisatie tussen deel-A en deel-B en verdere versterking en verbetering van de huidige cao.

Uitzonderingen beperkt

De uitzonderingen worden beperkt tot evenementen-, horeca- en brandbeveiligers en verkeersregelaars voor ad hoc-inzet tijdens seizoens- en feestdagengebonden kortdurende, eenmalige, onvoorspelbare, in de tijd voorkomende projecten. Het betreft een niet te plannen omvang in een range van één tot driehonderd werknemers die werkzaam zijn op wisselende (bij evenementen tijdelijk speciaal hiervoor opgebouwde) locaties. De uitzonderingen behelzen een loonuitsluiting gedurende 78 weken bij flexibele oproepbare inzet en de mogelijkheid van zes arbeidsovereenkomsten in vier jaar alvorens sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Partijen introduceren hierbij tegelijkertijd de min-max groei arbeidsovereenkomst en heldere afspraken. Hierdoor is het voor werknemers en werkgevers duidelijk dat het oproepcontract de mogelijkheid biedt om door te groeien naar een arbeidsovereenkomst met vaste omvang voor onbepaalde tijd. De verwerking in cao-tekst volgt spoedig. Net als de bijpassende model arbeidsovereenkomsten.

Cao onderhandelingen gaan door

Intussen gaan partijen verder met de onderhandelingen. Partijen buigen zich over verdere harmonisatie van de twee verschillende cao-onderdelen, deel-A Crowdmanagement beveiliging en deel-B Reguliere beveiliging, die op veel punten overlap kennen. Daarbij wordt ook de loonparagraaf betrokken.

 

Bron: beveiligingnieuws.nl