Bijna 1700 jongeren doorverwezen naar Halt tamara 16 April 2014

Bijna 1700 jongeren doorverwezen naar Halt

Leestijd: < 1 minuut

Vorig jaar zijn bijna 1700 jongeren doorverwezen naar Halt. Reden hiervoor waren delicten als spijbelen, winkeldiefstal en vernielingen. Dit blijkt uit cijfers die Stichting Halt vandaag bekend maakt. Uit de jaarcijfers blijkt verder dat zwaardere delicten vaker bij Halt terechtkomen.

In 2012 was er nog een lichte stijging, in 2013 is er sprake van een lichte daling van verwijzingen naar Halt. De stijging van het aantal schoolverzuimers nam echter toe.

Jongeren krijgen bij Halt een passende Halt-straf. In deze pedagogische interventie confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen daarvan, door onder meer het aanbieden van excuses, het laten vergoeden van de schade en het maken van specifieke leeropdrachten. Ouders zijn hierbij actief betrokken. Juist in zwaardere zaken, is het herstellen van de relatie tussen dader en slachtoffer van cruciaal belang. Hier leert de jongere veel van en het slachtoffer heeft de mogelijkheid om zijn verhaal kwijt te kunnen.

In het kader van ZSM (afspraken binnen het strafrecht om zo snel en simpel mogelijk te straffen) kan de Officier van Justitie toestemming geven om delicten naar Halt te sturen die voorheen als taakstraf door het Openbaar Ministerie werden afgedaan. Halt ziet dat aantal toenemen van 9% in 2012 naar 13% in 2013. Ook in de vuurwerkcijfers is de trend te zien dat zwaardere delicten vaker naar Halt worden verwezen.

Halt heeft rond de afgelopen jaarwisseling 1.644 vuurwerkverwijzingen gekregen voor onder andere het te vroeg afsteken van vuurwerk en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. 40% Van deze jongeren werden naar Halt verwezen vanwege illegaal vuurwerk. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2012.

Bron: Beveiligingnieuws.nl

Bewaren