Afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 tamara 8 March 2016

Afschaffing van de VAR per 1 mei 2016

Leestijd: < 1 minuut

Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, oftewel de wet DBA, aangenomen. Hiermee stemt de Eerste Kamer in met de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie, ook wel de VAR genoemd. Dit betekent dat zzp’ers per 1 mei 2016 geen VAR meer kunnen aanvragen.

Met de VAR verklaarde de Belastingdienst aan de hand van de door de zzp’er aangeleverde gegevens dat de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever fiscaal geen dienstbetrekking is. Derhalve hoefden opdrachtgevers geen loonbelasting en sociale premies te betalen. Ook gelden op die manier de wettelijke regels over het arbeidsrecht niet. Een VAR-verklaring was een kalenderjaar geldig.

Wat verandert er?

In plaats van een VAR kunnen zzp’ers en opdrachtgevers gezamenlijk de afspraken over hun arbeidsrelatie vastleggen in een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld. Deze overeenkomst geeft opdrachtgevers de zekerheid dat ze geen loonbelasting en sociale premies hoeven te betalen en blijft na goedkeuring door de Belastingdienst vijf jaren geldig. Met deze nieuwe overeenkomst hoopt de Belastingdienst schijnconstructies tegen te gaan. Als blijkt dat een zzp’er wel aan het werk is in een verkapte arbeidsovereenkomst, dan kan de Belastingdienst voortaan zowel de zzp’er als de opdrachtgever aanspreken voor het alsnog betalen van loonheffingen.

Implementatietermijn

De huidige VAR blijft geldig tot 1 mei 2016. Vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn voor de invoering van de Wet DBA. In die periode krijgen zzp’ers en opdrachtgevers de gelegenheid om hun werkwijze aan te passen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. De Belastingdienst houdt gedurende die periode toezicht dat vooral bestaat uit het geven van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van hulp bij de implementatie. Tot 1 mei 2017 zal zij geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.

 

Bron: jurofoon.nl