Afname agressie en geweld tegen medewerkers overheid tamara 23 July 2014

Afname agressie en geweld tegen medewerkers overheid

Leestijd: 2 minuten

Het aantal mensen werkzaam bij de overheid dat slachtoffer is geweest van agressie en geweld is in de afgelopen 2 jaar afgenomen. Was in 2012 nog 40 procent van de overheidsmedewerkers slachtoffer, in 2014 is dat 25 procent.Het percentage politieke ambtsdragers dat werd geconfronteerd met agressie en geweld is in die periode gedaald van 38 naar 23 procent. De daling is voornamelijk te danken aan maatregelen van werkgevers in het openbaar bestuur en van het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van BZK. Het beleid om agressie en geweld tegen te gaan is de afgelopen jaren beter toegepast. Zo wordt beter geregistreerd, waardoor meer zicht is op incidenten, en wordt vaker een reactie gegeven richting de dader. Ook is er aandacht voor training en opleiding, en voor deling van kennis en praktijkervaringen.

Minister Plasterk is verheugd over de daling en ziet deze zich graag voortzetten, maar vindt het aantal slachtoffers nog steeds te hoog. Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak mag nooit worden getolereerd. De maatregelen die provincies, gemeenten, waterschappen en departementen nemen om agressie en geweld tegen te gaan, vragen om voortdurende en blijvende aandacht. De minister wijst expliciet op de nadelige effecten voor het goed functioneren van het openbaar bestuur en benadrukt het belang van adequaat nazorgbeleid.

De monitor geeft de uitkomsten weer van onderzoek naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen. Het wordt eens in de twee jaar uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en is nu voor de derde keer verschenen.

Over het programma VPT

Het programma Veilige Publieke Taak is in 2006 in het leven geroepen om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak terug te dringen. Het richt zich op zes sectoren: veiligheid, onderwijs, sociale zekerheid, openbaar vervoer, zorg en het openbaar bestuur. Het ministerie van BZK heeft een coördinerende, stimulerende en ondersteunende rol. De strafrechtelijke aanpak van de daders is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Infographic Monitor Agressie en Geweld 2014 openbaar bestuur

Monitor agressie en geweld in 2014

Bron: rijksoverheid.nl

 

Volg ISG Security op social media:

Facebook
https://www.facebook.com/isgbeveiliging

Google+
https://plus.google.com/107834257725580702171/posts

Twitter

https://twitter.com/ISGbeveiliging

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/isg-security