Aanvraag beveiligingspas duurt langer door politieacties tamara 22 August 2015

Aanvraag beveiligingspas duurt langer door politieacties

Leestijd: < 1 minuut

De beveiligingsbranche gaat nu ook hinder ondervinden van de acties bij de politie. De behandeling van nieuwe aanvragen voor verloven voor beveiligingspassen zijn vanaf vrijdag 21 augustus uitgesteld. De politiebonden roepen daartoe op in het kader van de CAO-acties. Het uitstel duurt in eerste instantie 2 weken; per 21 september wordt de uitstelperiode voor onbepaalde tijd verlengd naar 4 weken. Concreet betekent dit dat nieuwe aanvragen pas na twee of vier weken in behandeling worden genomen.

Onder de actie vallen alle aan de korpschef gedelegeerde bevoegdheden vanuit de Wet Wapens en Munitie, Flora en Faunawet, Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus en de Wet explosieven voor civiel gebruik. Uitgezonderd van de actie zijn verlengingen van lopende verloven en aktes aangezien dit onverantwoorde gevolgen zoals illegaal wapenbezit tot gevolg kan hebben.

 

Bron: beveiligingnieuws.nl