Aantal overvallen in NL flink gedaald (2011-2013) tamara 24 June 2014

Aantal overvallen in NL flink gedaald (2011-2013)

Leestijd: 2 minuten

Het landelijke cijfer over het aantal overvallen in NL is in 2013 gedaald met ongeveer 17 procent ten opzichte van 2012. Door nauwe samenwerking van politie, OM, gemeenten en het bedrijfsleven is het aantal overvallen sinds 2009 bijna gehalveerd. Doelstelling was het aantal overvallen te verminderen tot onder de 2 duizend in 2014. In 2013 is het aantal overvallen gedaald naar 1633. Het ophelderingspercentage en de verdachtenratio nam echter toe. Meer verdachten van overvallen worden aangehouden en vervolgens door het Openbaar Ministerie afgehandeld.

Aantal overvallen (in 2011-2013) – Landelijke cijfers nationale politie

Aantal overvallen in NL flink gedaald (2011-2013)

* Definitie ophelderingspercentage:
Aantal opgeloste overvallen die in dat jaar zijn gepleegd/ aantal gepleegde overvallen in dat jaar.
Meetmoment ligt in de maand januari na afloop van het jaar, na-ijleffect wordt niet meegenomen.

* Definitie verdachtenratio:
Aantal afgehandelde verdachten (ingezonden naar OM, sepot of HALT-verwijzing) in dat jaar / aantal ter kennis gekomen overvallen in dat jaar)* 100.

De afgelopen jaren is door politie en justitie veel geïnvesteerd in de strijd tegen overvallen. Zo zijn speciale overvallenteams geformeerd, is er ingezet op het vergroten van de heterdaadkracht en is de kwaliteit van de opsporing verbeterd. Bovendien is er intensief samengewerkt met het bedrijfsleven om informatie te delen, waarop de bedrijven hun beveiliging kunnen aanpassen. Ondernemers worden ondersteund met het nemen van concrete maatregelen om de kans op overvallen te verkleinen. Tevens wordt de hulp van burgers ingeroepen door bijvoorbeeld publiekscampagnes om elektronisch betalen te stimuleren.

Bron: rijksoverheid.nl

 

Volg ISG op social media:

Google+
https://plus.google.com/107834257725580702171/posts

Twitter
https://twitter.com/ISGbeveiliging

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/isg-security

Facebook
https://www.facebook.com/isgbeveiliging