26 procent 15 tot 24-jarigen slachtoffer tamara 30 April 2014

26 procent 15 tot 24-jarigen slachtoffer

Leestijd: < 1 minuut

Volgens cijfers van het CBS kennen slachtoffers van geweld in ruim 50% van de gevallen de dader uit de buurt. Procentueel zijn jongeren eerder slachtoffer dan ouderen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 24-jaar is 26 % slachtoffer. Onder 65-plussers was dit 12%.

Afgelopen jaar is iets meer dan 3% slachtoffer geweest van een of meerdere vormen van cyberpesten. Meestal ging dit om meerdere keren. In 2/3 van de gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer. In 20% ging het om een collega of studiegenoot.

Bron: AD Misdaadmeter

slachtoffer bekendheid met dader

Bewaren