2 op de 3 beveiligers in NL slachtoffer van geweld of agressie tamara 24 October 2014

2 op de 3 beveiligers in NL slachtoffer van geweld of agressie

Leestijd: 2 minuten

Twee op de drie beveiligers in NL zijn het slachtoffer geworden van geweld of agressie blijkt uit onderzoek van branche-organisatie de Nederlandse Veiligheidsbranche onder 800 beveiligers. De organisatie is voorstander van zwaardere bestraffing bij agressie tegen beveiligers. De strafmaat zou gelijk moeten zijn aan die van hulpverleners.

Met name tegen winkelsurveillanten, beveiligers op evenementen en toezichthouders op straat, wordt regelmatig geweld gebruikt of er is sprake van intimidatie of discriminatie.

Beveiligers met een publieke taak moeten dezelfde steun krijgen als hulpverleners, vindt de brancheorganisatie. Mensen die agressief zijn tegen hulpverleners worden zwaarder gestraft. Volgens het Openbaar Ministerie vallen beveiligers ook onder dat regime. Volgens In de praktijk zie je dat onvoldoende terug; wordt er tegen agressors niet altijd een hogere straf geëist en opgelegd, stelt de brancheorganisatie.

Van de ondervraagde beveiligers gaf 1 op de 4 aan maandelijks te maken heeft met (verbaal) geweld en 1 op de 10 zelfs wekelijks.

Soorten agressie en geweld

Er worden zoals gezegd vijf typen agressie en geweld onderscheiden in het onderzoek: verbale agressie, intimidatie, fysieke agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Hieronder staan de percentages slachtoffers per type agressie. De cijfers voor de beveiligers worden wederom afgezet tegen de vijftien beroepsgroepen met een publieke taak waar dit onderzoek al eerder is gehouden.

Slachtoffer per soort agressie en geweld

Slachtoffer per soort agressie en geweld

Van de vijf soorten agressie en geweld die zijn onderzocht blijkt verbale agressie verreweg de meest voorkomende vorm te zijn. In totaal werd 60 procent van de beveiligers slachtoffer van verbale agressie, dus van schelden of schreeuwen. Ruim een kwart van de beveiligers werd slachtoffer van intimidatie (29%), meestal een bedreiging of een poging de beveiliger onder druk te zetten om iets wel of juist niet te doen. Fysiek geweld overkwam één op de vijf beveiligers (19%). Het ging meestal om ‘duwen en trekken’, maar ook slaan of vastgrijpen kwamen relatief vaak voor. Discriminatie overkwam één op de zeven beveiligers (13%); de belangrijkste vorm van discriminatie is op basis van de huidskleur van de beveiliger.

Discriminatie op grond van leeftijd, sekse of geloofsovertuiging komt minder voor. Seksuele intimidatie kwam nauwelijks voor bij beveiligers (3%). Overigens ging het bij het meest recente incident in één op de vijf gevallen om herhaald daderschap: een dader die al eerder een bedreiging uitte richting dezelfde beveiliger (18%).

Vergeleken met de vijftien andere beroepsgroepen worden beveiligers relatief vaak slachtoffer van intimidaties en bedreigingen: de kans dat een beveiliger hiermee wordt geconfronteerd (29%) is anderhalf keer zo groot als gemiddeld in de vijftien andere beroepsgroepen (19%). Beveiligers worden in vergelijking met andere beroepsgroepen relatief weinig slachtoffer van seksuele intimidatie (3%): de kans daarop is bij de vijftien andere beroepsgroepen gemiddeld twee keer zo groot (7%).

 

Volg ISG op social media:

Facebook
https://www.facebook.com/isgbeveiliging

Google+
https://plus.google.com/107834257725580702171/posts

Twitter

https://twitter.com/ISGbeveiliging

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/isg-security