10 vergunningen ingetrokken en 9 boetes opgelegd aan beveiligingsbedrijven tamara 25 April 2016

10 vergunningen ingetrokken en 9 boetes opgelegd aan beveiligingsbedrijven

Leestijd: < 1 minuut

Volgens de laatste cijfers van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn in 2015 tien ND-vergunningen ingetrokken en is aan negen vergunninghouders een bestuurlijke boete opgelegd, variërend van 500 euro (aanwijzing politie niet gevolgd) tot 4.000 euro (geen toestemming(en)).

In één geval was er volgens Justis sprake van recidive van de overtreding wat heeft geleid tot intrekking van de vergunning. Er zijn zes waarschuwingen gegeven voor het ontbreken van een geldige pas en/of het niet melden van werkzaamheden.

De negen boetes betekenen een kleine verbetering, want in 2014 werd elf keer een dergelijke sanctie opgelegd en in 2013 zelfs 23 keer. Een reden was bijvoorbeeld dat de organisatie geen toestemming had van de korpschef of dat zonder ontheffing zonder uniform werd gewerkt. Waarschuwingen werden gegeven aan beveiligers zonder pas of beveiligers die zich schuldig maakten aan ongepast gedrag. In 2014 werd slechts één waarschuwing gegeven en in 2013 drie keer.

Het intrekken van vergunningen gebeurde in veel gevallen bij het constateren van antecedenten of bij het maken van meerdere overtredingen.

 

Bron: Beveiligingnieuws.nl